Geekevents er et system spesiallaget for datatreff og andre arrangement med særlige arrangementsbehov som for eksempel avansert plassvalg, rapportering av medlemslister og lignende.

Geekevents er strukturert som et firma, men har ikke et særlig profittmål. Vårt mål er å levere det beste for miljøet og brukerene våre.

Våre eiere

Geekevents eies av tre ikke-kommersielle aktører.

Unicornis (40% av aksjene) er et kundeeid selskap som leverer medlemsregister til frivillige medlemsorganisajoner. Selskapet er stiftet av Hyperion, som organiserer norsk “nerdekultur”, inkludert det meste av datatreff. Selskapet har ingen private eiere.

KANDU (30% av aksjene) er en ikke-kommersiell medlemsorganisasjon som blant annet står for datatreffet The Gathering i påska, og har tidligere arrangert kulturaktiviteter som Pikslar-utstillinga.

Polar (30% av aksjene) er en ikke-kommersiell medlemsorganisasjon som blant annet står for datatreffene Polar Party og GlobeLAN samt har andre tiltak som Kodeklubben Tønsberg.

Utbytte og fortjeneste

Geekevents har ikke mål om utbytte eller fortjeneste, men trygg og solid drift. Det er aldri blitt betalt ut utbytte fra selskapet, og det er heller ikke planer om det. Dersom vi går i overskudd, blir dette overskuddet liggende i selskapet.

Hvordan vi er finansiert

Vi finansieres av billettgebyret på billettene. Vi vet at mange billettleverandører har kompliserte strukturer hvor noe faktureres arrangør, noe belastes brukere og noe til arrangementslokale som igjen faktureres arrangør og mye annet. Vår inntekt er billettgebyret, som er en prosentsats av billettprisen. Arrangøren velger selv om dette skal være adskilt fra billettprisen så det synliggjøres kjøper, eller bakt inn i prisen.

Hva betaler vi for

Geekevents betaler for tjenester fra andre selskaper og våre aksjonærer. For eksempel er brukerstøtte og drift av maskinpark satt ut til Unicornis, som blir betalt for dette arbeidet og vi betaler Polar for ting som maskiner, lagerleie og lignende. Geekevents har aldri betalt ut lønn, styrehonorar eller lignende.

Hvem utvikler Geekevents?

Geekevents blir utviklet av enkeltpersoner, og bedrifter. Vi har gratis tilgang til kildekode i Unicornis’ miljø (f.eks. HyperSys), enkeltpersoner utvikler og alle aksjonærer og andre som inngår avtale om det får tilgang til kildekode og kan levere endringsforslag.

Større investeringer 2024-2026

Polar har vedtatt å skyte inn 400 000kr til større investeringsplan de neste årene for å dekke nytt brukergrensesnitt og mer. KANDU på sin side har bestilt utvikling av spesialfunksjoner som er relevante for deres største arrangement, The Gathering.

Geekevents’ historie

Geekevents startet som et internt prosjekt i Polar, for deres bruk og gratis for alle andre å bruke men fullfinansiert av Polar. I 2010 ble Polar kontaktet av The Gathering med ønske om å levere et tilbud om å levere anbud på billettsystem. Det var stor diskusjon om dette, og til slutt endte det med at man ba Unicornis ta det meste av daglig drift mens tre privatpersoner fikk aksjer som skulle dekke deres innsats. Målet var i starten å lage en kommersiell løsning, men man valgte fort å gå bort fra dette. I 2019 startet arbeide med å fjerne aksjene til de private aktørene, noe som stoppet opp på grunn av Korona. I mellomtiden ble aksjerettighetene til en aksjonær (Andreas-Johann) frosset av hans ønske. Dette ble ferdigstilt i 2023, og selskapet er nå fullstendig eiet av ikke-kommersielle aktører uten profittmål.